Nabízíme

DIVIZE STROJNÍCH SOUČÁSTÍ

- montáž a demontář vyhrazených plynových a tlakových zařízení
- vývoj a výroba nových zařízení dle přání zákazníka
- drobná zámečnická výroba (schody, zábradlí ...)
- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- výroba a montáž potrubních zařízení
- zajištění projektové dokumentace
- opravy technogických zařízení
- revize vyrazených zařízení
- svářečské práce
- obráběcí práce
- opravy strojů
- svářečské práce (metody 111, 141, 135)

DIVIZE ELEKTROMONTÁŽÍ

- montáže a opravy osvětlení, hromosvodů a zem. sítí
- opravy energetických a rozvodových zařízení
- montáže a opravy kabelových souborů a sítí
- průběžná údržba zařízení elektro
- výstavba menších investičních celků
- zajištění projektové dokumentace
- opravy technologických zařízení
- průmyslová instalace
- bytová výstavba

DIVIZE INŽENÝRINGU

- Zajištění projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání a realizaci stavby
- Dokumentace skutečného provedení
- Nákup materiálu a technologických zařízení
- Vedení stavby
- Koordinace dodávek a montáží technologických zařízení staveb
- Funkce technického dozoru při realizaci stavby
- Provedení zkoušek
- Zpracování průvodně technické dokumentace (dokumentace prokazující jakost díla)
- zajištění jakosti QC
- zajištění NDT
- zpracování WPS, WPQR
- svářecí dozor IWT
- revizní činnost (Vyhrazená plynová a tlaková zařízení)